Road Energy Systems

asfaltverwarming

Beurs- en Promotie model.

Opdrachtgever: Ooms Avenhorn Holding.

Omschrijving van het systeem: Road Energy Systems® Voor verwarming en koeling van gebouwen en wegeninfrastructuur. Duurzame energievoorziening is niet meer weg te denken uit de samenleving. In het kader van de klimaatovereenkomst in Kyoto zal Nederland de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Inzet van duurzame energiebronnen speelt daarbij een voorname rol. In 2020 moet in tien procent van de energiebehoefte worden voorzien door energie uit duurzame bronnen.

Ooms Avenhorn Holding heeft ingespeeld op de ontwikkelingen. Zij heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een energiesysteem waarbij duurzame “groene” energie kan worden geëxploiteerd. Dit systeem bestaat uit een asfaltzonnecollector waarmee energie in de bodem gebufferd kan worden. Deze energie kan middels warmtepompen in de bebouwde omgeving worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk gas te vervangen door thermische warmte.

Tevens is het mogelijk om de koude uit het asfalt te benutten ten behoeve van koeling van gebouwen. Het voordeel hiervan is dat verbruik van de fossiele brandstof aardgas en de benodigde fossiele brandstof ter opwekking van elektriciteit en daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2 vermeden wordt.

Met dit systeem is het tevens mogelijk om de bodem te regenereren zodat er een temperatuursbalans ontstaat. Een ander voordeel van dit systeem is het effect van verlenging van de levensduur van de asfaltconstructie. De asfaltzonnecollector is onverbrekelijk verbonden en vormt dus één geheel met de totale asfaltconstructie. De asfaltzonnecollector kan ook benut worden als rijweg voor het verkeer.