Informatiepaneel

Landschap Noord-Holland

Informatiepaneel in basrelief. Het verbeeld de ontwikkeling van de veenvorming die gaat plaats vinden in het achterliggende landschap.

Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland